My JSP 'helper.jsp' starting page
 • 氘代氯仿    
 • Chloroform-D
 • CAS号:865-49-6       MDL号:MFCD00000827       分子式:CCl3D       分子量:120.38
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01691923
 • 87070O
 • Adamas
 • 1g
 • D:98%;99%
 • JS-056
 • 390.00
 • 370.50
 • 3-5个工作日
 • 购买
 • 01486495
 • 87070N
 • Adamas
 • 100g
 • (D,99.8%)+TMS(0.03%) +SILVER FOIL
 • DLM-7TC-100S
 • 238.00
 • 110.00
 • 现货
 • 购买
 • 01485322
 • 87070M
 • Adamas
 • 100g
 • (D,99.8%)+SILVER FOIL
 • DLM-7-100S
 • 238.00
 • 110.00
 • 7-10个工作日
 • 购买
 • 01120180
 • 87070B
 • Adamas
 • 100g
 • (D,99.8%)+TMS(0.03%)
 • DLM-7TC-100
 • 238.00
 • 110.00
 • 5-10个工作日
 • 购买
 • 01120182
 • 87070D
 • Adamas
 • 100g
 • (D,99.8%)
 • DLM-7-100
 • 238.00
 • 110.00
 • 7-10个工作日
 • 购买
 • 01120184
 • 87070F
 • Adamas
 • 0.60mLx10
 • (D,99.8%)+TMS(0.03%)
 • RG
 • 44.00
 • 18.50
 • 现货
 • 购买
 • 01376844
 • DLM-7TC-100
 • CIL
 • 100G
 • (D, 99.8%) +0.03% V/V TMS
 • RG
 • 277.00
 • 110.00
 • 待定
 • 询价
 • 氘代氯仿    
 • Chloroform-D
 • CAS号:865-49-6       MDL号:MFCD00000827       分子式:CCl3D       分子量:120.38
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01701447
 • CIL#DLM-7TC-100S
 • CIL
 • 100G
 • (D,99.8%)+TMS(0.03%) +SILVER FOIL
 • 285.00
 • 110.00
 • 现货
 • 购买
 • 01196635
 • ACR#426961000
 • Acros
 • 100ML
 • contains 0.03 v/v% TMS, 99.8+ atom % D, AcroSeal®, for NMR
 • RG
 • 516.00
 • 516.00
 • 3-5个工作日
 • 购买
 • 01196620
 • ACR#426771000
 • Acros
 • 100ML
 • 99.8 atom % D, AcroSeal®, for NMR
 • RG
 • 230.00
 • 230.00
 • 3-5个工作日
 • 购买
 • 01188144
 • ACR#209565000
 • Acros
 • 500ML
 • 99.8+ atom % D, contains 0.03 v/v% TMS, for NMR
 • RG
 • 2451.00
 • 2451.00
 • 3-5个工作日
 • 购买
 • 01191033
 • ACR#320690075
 • Acros
 • 7.5ML
 • 99.8 atom % D, packaged in 0.75 ml ampoules, for NMR
 • RG
 • 198.00
 • 198.00
 • 3-5个工作日
 • 购买
 • 01188142
 • ACR#209560250
 • Acros
 • 25ML
 • 99.8+ atom % D, contains 0.03 v/v% TMS, for NMR
 • RG
 • 214.00
 • 214.00
 • 3-5个工作日
 • 购买
 • 01185663
 • ACR#166260250
 • Acros
 • 25ML
 • 99.8 atom % D, contains 1 v/v% TMS, for NMR
 • RG
 • 191.00
 • 191.00
 • 3-5个工作日
 • 购买
 • 01185658
 • ACR#166250250
 • Acros
 • 25ML
 • 99.8 atom % D, for NMR
 • RG
 • 188.00
 • 188.00
 • 3-5个工作日
 • 购买
 • 01192103
 • ACR#351420250
 • Acros
 • 25ML
 • 99.8 atom % D, stabilized with silver foil, for NMR
 • RG
 • 202.98
 • 202.98
 • 3-5个工作日
 • 购买
 • 01192105
 • ACR#351425000
 • Acros
 • 500ML
 • 99.8 atom % D, stabilized with silver foil, for NMR
 • RG
 • 1666.00
 • 1666.00
 • 3-5个工作日
 • 购买
 • 01185662
 • ACR#166255000
 • Acros
 • 500ML
 • 99.8 atom % D, for NMR
 • RG
 • 3272.00
 • 3272.00
 • 3-5个工作日
 • 购买
 • 01186168
 • ACR#174885000
 • Acros
 • 500ML
 • 99.6+ atom % D, for NMR
 • RG
 • 860.88
 • 860.88
 • 3-5个工作日
 • 购买
 • 01185669
 • ACR#166271000
 • Acros
 • 100ML
 • 100.0 atom % D, for NMR
 • RG
 • 2172.60
 • 2172.60
 • 3-5个工作日
 • 购买
 • 01192928
 • ACR#368655000
 • Acros
 • 500ML
 • 99.8+% D, stab. with silver foil, 0.03 v/v% TMS, for NMR
 • RG
 • 2863.00
 • 2863.00
 • 3-5个工作日
 • 购买
 • 01192943
 • ACR#368985000
 • Acros
 • 500ML
 • 99.8% D, stabilized with silver foil, 1 v/v% TMS, for NMR
 • RG
 • 1088.34
 • 1088.34
 • 3-5个工作日
 • 购买
 • 01185664
 • ACR#166260500
 • Acros
 • 50ML
 • 99.8 atom % D, contains 1 v/v% TMS, for NMR
 • RG
 • 321.00
 • 321.00
 • 3-5个工作日
 • 购买
 • 01188537
 • ACR#217320050
 • Acros
 • 5ML
 • 100.0 atom % D, packaged in 0.50 ml ampoules, for NMR
 • RG
 • 494.00
 • 494.00
 • 3-5个工作日
 • 购买
 • 01185666
 • ACR#166262500
 • Acros
 • 250ML
 • 99.8 atom % D, contains 1 v/v% TMS, for NMR
 • RG
 • 1075.00
 • 1075.00
 • 3-5个工作日
 • 购买
     共963条记录 每页 分20页显示 转到
新手入门
支付说明
配送说明
售后服务
帮助中心
关于探索关闭
正在加载,请稍候......