My JSP 'helper.jsp' starting page
 • Boc-D-色氨酸    
 • Boc-D-Trp-OH
 • CAS号:5241-64-5       MDL号:MFCD00037944       分子式:C16H20N2O4       分子量:304.34
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01082914
 • 62340A
 • Adamas
 • 1g
 • 99%
 • RG
 • 88.00
 • 83.60
 •  下单立减13.20
 • 现货
 • 购买
 • 01082916
 • 62340C
 • Adamas
 • 25g
 • 99%
 • RG
 • 435.00
 • 413.25
 •  下单立减65.25
 • 现货
 • 购买
 • D-色氨酸    
 • D(+)-Tryptophan
 • CAS号:153-94-6       MDL号:MFCD00005647       分子式:C11H12N2O2       分子量:204.23
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01027465
 • 26269C
 • Adamas
 • 100g
 • 99%
 • RG
 • 290.00
 • 275.50
 •  下单立减43.50
 • 现货
 • 购买
 • 01027463
 • 26269A
 • Adamas
 • 5g
 • 99%
 • RG
 • 50.00
 • 47.50
 •  下单立减7.50
 • 5-10个工作日
 • 购买
 • 01027464
 • 26269B
 • Adamas
 • 25g
 • 99%
 • RG
 • 105.00
 • 99.75
 •  下单立减15.75
 • 现货
 • 购买
 • L-色氨酸    
 • L(-)-Tryptophan
 • CAS号:73-22-3       MDL号:MFCD00064340       分子式:C11H12N2O2       分子量:204.23
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01109786
 • 79767B
 • Adamas
 • 25g
 • 99%
 • RG
 • 54.00
 • 51.30
 •  下单立减8.10
 • 现货
 • 购买
 • 01109787
 • 79767C
 • Adamas
 • 100g
 • 99%
 • RG
 • 125.00
 • 118.75
 •  下单立减18.75
 • 现货
 • 购买
 • 01109785
 • 79767A
 • Adamas
 • 5g
 • 99%
 • RG
 • 36.00
 • 34.20
 •  下单立减5.40
 • 现货
 • 购买
 • DL-色氨酸    
 • DL-Tryptophan
 • CAS号:54-12-6       MDL号:MFCD00064339       分子式:C11H12N2O2       分子量:204.23
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01085686
 • 64037B
 • Adamas
 • 25g
 • 98%+
 • RG
 • 200.00
 • 190.00
 •  下单立减30.00
 • 现货
 • 购买
 • 01085687
 • 64037C
 • Adamas
 • 100g
 • 98%+
 • RG
 • 572.00
 • 543.40
 •  下单立减85.80
 • 现货
 • 购买
 • Boc-DL-色氨酸    
 • Boc-DL-Trp-OH
 • CAS号:112525-72-1       MDL号:       分子式:C16H20N2O4       分子量:304.34
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01009356
 • 14871A
 • Adamas
 • 1g
 • 98%+,
 • RG
 • 530.00
 • 503.50
 •  下单立减79.50
 • 现货
 • 购买
 • 01009357
 • 14871B
 • Adamas
 • 5g
 • 98%+
 • RG
 • 1590.00
 • 1510.50
 •  下单立减238.50
 • 现货
 • 购买
 • D-色氨酸甲酯盐酸盐    
 • D-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride
 • CAS号:14907-27-8       MDL号:       分子式:C12H15ClN2O2       分子量:254.71
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01025746
 • 25185B
 • Adamas
 • 5g
 • 98%+
 • RG
 • 120.00
 • 114.00
 •  下单立减18.00
 • 现货
 • 购买
 • 01025747
 • 25185C
 • Adamas
 • 25g
 • 98%+
 • RG
 • 300.00
 • 285.00
 •  下单立减45.00
 • 现货
 • 购买
 • 01025745
 • 25185A
 • Adamas
 • 1g
 • 98%+
 • RG
 • 60.00
 • 57.00
 •  下单立减9.00
 • 现货
 • 购买
 • Fmoc-L-色氨酸    
 • Fmoc-Trp-OH
 • CAS号:35737-15-6       MDL号:MFCD00037126       分子式:C26H22N2O4       分子量:426.46
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01065693
 • 51342B
 • Adamas
 • 25g
 • 98%+
 • RG
 • 483.00
 • 458.85
 •  下单立减72.45
 • 现货
 • 购买
 • 01065694
 • 51342C
 • Adamas
 • 100g
 • 98%+
 • RG
 • 1414.00
 • 1343.30
 •  下单立减212.10
 • 现货
 • 购买
 • 01065692
 • 51342A
 • Adamas
 • 5g
 • 98%+
 • RG
 • 129.00
 • 122.55
 •  下单立减19.35
 • 现货
 • 购买
 • L-色氨酸甲酯盐酸盐    
 • L-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride
 • CAS号:7524-52-9       MDL号:MFCD00066134       分子式:C12H15ClN2O2       分子量:254.71
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01112005
 • 81098B
 • Adamas
 • 25g
 • 99%+
 • RG
 • 150.00
 • 142.50
 •  下单立减22.50
 • 现货
 • 购买
 • 01112006
 • 81098C
 • Adamas
 • 100g
 • 99%+
 • RG
 • 430.00
 • 408.50
 •  下单立减64.50
 • 现货
 • 购买
 • 01112004
 • 81098A
 • Adamas
 • 5g
 • 99%+
 • RG
 • 66.00
 • 62.70
 •  下单立减9.90
 • 现货
 • 购买
 • Fmoc-D-色氨酸    
 • Fmoc-D-Tryptophan
 • CAS号:86123-11-7       MDL号:MFCD00062954       分子式:C26H22N2O4       分子量:426.46
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01119901
 • 86852A
 • Adamas
 • 1g
 • 98%+
 • RG
 • 130.00
 • 123.50
 •  下单立减19.50
 • 现货
 • 购买
 • 01119902
 • 86852B
 • Adamas
 • 5g
 • 98%+
 • RG
 • 388.00
 • 368.60
 •  下单立减58.20
 • 现货
 • 购买
 • 01119903
 • 86852C
 • Adamas
 • 25g
 • 98%+
 • RG
 • 1347.00
 • 1279.65
 •  下单立减202.05
 • 现货
 • 购买
 • N-Cbz-D-色氨酸    
 • N-Cbz-D-Tryptophan
 • CAS号:2279-15-4       MDL号:MFCD00037945       分子式:C19H18N2O4       分子量:338.36
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01046681
 • 38986B
 • Adamas
 • 5g
 • 98%+
 • RG
 • 462.00
 • 438.90
 •  下单立减69.30
 • 现货
 • 购买
 • 01046680
 • 38986A
 • Adamas
 • 1g
 • 98%+
 • RG
 • 155.00
 • 147.25
 •  下单立减23.25
 • 现货
 • 购买
 • 01046682
 • 38986C
 • Adamas
 • 25g
 • 98%+
 • RG
 • 1455.00
 • 1382.25
 •  下单立减218.25
 • 现货
 • 购买
 • N-Cbz-L-色氨酸    
 • N-Cbz-L-Tryptophan
 • CAS号:7432-21-5       MDL号:       分子式:C19H18N2O4       分子量:338.36
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01110749
 • 80451C
 • Adamas
 • 100g
 • 98%+
 • RG
 • 1215.00
 • 1154.25
 •  下单立减182.25
 • 现货
 • 购买
 • 01110748
 • 80451B
 • Adamas
 • 25g
 • 98%+
 • RG
 • 388.00
 • 368.60
 •  下单立减58.20
 • 现货
 • 购买
 • 01110747
 • 80451A
 • Adamas
 • 5g
 • 98%+,
 • RG
 • 165.00
 • 156.75
 •  下单立减24.75
 • 现货
 • 购买
 • 苯甲氧羰基-DL-色氨酸    
 • N-Cbz-DL-Tryptophan
 • CAS号:13058-16-7       MDL号:MFCD00069707       分子式:C19H18N2O4       分子量:338.36
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01272631
 • 19676A
 • Adamas
 • 1g
 • 98%+
 • RG
 • 75.00
 • 71.25
 •  下单立减11.25
 • 现货
 • 购买
 • 01272632
 • 19676B
 • Adamas
 • 5g
 • 98%+
 • RG
 • 189.00
 • 179.55
 •  下单立减28.35
 • 现货
 • 购买
 • 01272633
 • 19676C
 • Adamas
 • 25g
 • 98%+
 • RG
 • 655.80
 • 623.01
 •  下单立减98.37
 • 现货
 • 购买
     共33条记录 每页 分1页显示 转到
新手入门
支付说明
配送说明
售后服务
帮助中心
关于探索关闭
正在加载,请稍候......