My JSP 'helper.jsp' starting page
 • 甘氨酸    
 • Glycine
 • CAS号:56-40-6       MDL号:MFCD00008131       分子式:C2H5NO2       分子量:75.07
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 乙硫醇    
 • Ethanethiol
 • CAS号:75-08-1       MDL号:MFCD00004887       分子式:C2H6S       分子量:62.13
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01111837
 • 81004A
 • Adamas
 • 100ml
 • 98%
 • RG
 • 230.00
 • 218.50
 • 7-10个工作日
 • 购买
 • 缬氨酸    
 • Valine
 • CAS号:7004-03-7       MDL号:       分子式:C5H11NO2       分子量:117.08
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 己硫醚    
 • n-Hexyl Sulfide
 • CAS号:6294-31-1       MDL号:MFCD00009528       分子式:C12H26S       分子量:202.40
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 螺内酯    
 • Spironolactone
 • CAS号:52-01-7       MDL号:       分子式:C24H32O4S       分子量:416.57
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01180387
 • ACR#207460050
 • Acros
 • 5GR
 • 99%
 • RG
 • 2758.08
 • 2758.08
 • 3-5个工作日
 • 购买
 • 01180386
 • ACR#207460010
 • Acros
 • 1GR
 • 99%
 • RG
 • 810.00
 • 810.00
 • 3-5个工作日
 • 购买
 • 辛硫醚    
 • Di-n-Octyl Sulfide
 • CAS号:2690-08-6       MDL号:MFCD00009566       分子式:C16H34S       分子量:258.51
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 苄硫醇    
 • Benzyl Mercaptan
 • CAS号:100-53-8       MDL号:MFCD00004867       分子式:C7H8S       分子量:124.2
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 螺螨酯    
 • Spirodiclofen
 • CAS号:148477-71-8       MDL号:       分子式:C21H24Cl2O4       分子量:411.32
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 01230491
 • WAKO#199-14231
 • WAKO
 • 200mg
 • 98+%(cGC)
 • for Pesticide Residue Analysis
 • 2020.00
 • 2020.00
 • 25-30个工作日
 • 购买
 • 01277217
 • Dr.E#C16972950
 • Dr.E
 • 0.1g
 • 纯品型
 • 1020.00
 • 867.00
 • 3-5个工作日
 • 购买
 • 01274904
 • Dr.E#L16972950CY
 • Dr.E
 • 10ml
 • 10 ng/ul于cyclohexane
 • 510.00
 • 433.50
 • 待定
 • 询价
 • Boc-D-色氨酸    
 • Boc-D-Trp-OH
 • CAS号:5241-64-5       MDL号:MFCD00037944       分子式:C16H20N2O4       分子量:304.34
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 二丙硫醚    
 • Propyl Sulfide
 • CAS号:111-47-7       MDL号:MFCD00009379       分子式:C6H14S       分子量:118.24
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 二甲硫醚    
 • Dimethyl sulfide
 • CAS号:75-18-3       MDL号:MFCD00008562       分子式:C2H6S       分子量:62.13
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 茶香螺烷    
 • Theaspirane,mixture of cis and trans
 • CAS号:36431-72-8       MDL号:MFCD00003504       分子式:C13H22O       分子量:194.31
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 十八硫醇    
 • Octadecanethiol
 • CAS号:2885-00-9       MDL号:MFCD00004886       分子式:C18H38S       分子量:286.56
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 二苯硫醚    
 • Diphenyl Sulfide
 • CAS号:139-66-2       MDL号:MFCD00003064       分子式:C12H10S       分子量:186.27
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 异丁硫醇    
 • Isobutylmercaptan
 • CAS号:513-44-0       MDL号:MFCD00004882       分子式:C4H10S       分子量:90.19
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 十二硫醇    
 • 1-Dodecanethiol
 • CAS号:112-55-0       MDL号:MFCD00004885       分子式:C12H26S       分子量:202.40
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
 • 苯甲硫醚    
 • Thioanisole
 • CAS号:100-68-5       MDL号:MFCD00008559       分子式:C7H8S       分子量:124.2
 • 产品编号
 • 原商品编号
 • 品牌
 • 规格
 • 纯度
 • 等级
 • 市场价
 • 探索价
 • 货期
 • 操作
     共2628条记录 每页 分53页显示 转到
新手入门
支付说明
配送说明
售后服务
帮助中心
关于探索关闭
正在加载,请稍候......